Scouterna deltar i Fredsveckan

Finlands svenska scouter deltar i FNs ungdomsförbunds fredsvecka som ordnas 19-25.9. Fredsveckan är ett årligt evenemang som lyfter upp både globala frågor och utmaningar på gräsrotsnivå i samhället samt deras lösningar ur ungas perspektiv.

Fredsveckan lyfter upp ungas roll i freds- och trygghetsbygget. Under veckan för grupper och organisationer samman unga och beslutsfattare för att diskutera fred. Unga har en viktig roll i skapandet och upprätthållande av fred både i Finland och ute i världen. Fredveckan lyfter upp temat fred och genom det får scouterna fundera på vilken roll fred har i hens liv. Och på vilket sätt kan vi i vår vardag skapa ett mera fredligt samhälle?

Under veckan publiceras ett spel för scouter där man får bekanta sig med fred, trygghet och konflikter i världen. Spelet finns på Seppo.io och är öppet för alla åldersgrupper. Man kan spela spelet tillsammans med sin egen grupp på kårlokalen, fredsveckans tema blir då både lätt och roligt!

På scoutprogrammet.fi finns också många andra aktiviteter på temat fred. Lagom till Fredsveckan kommer det också komma nya aktiviteter för alla åldersgrupper  så att alla ska hitta något som passar dem.

Finlands scouter ordnar också ett virtuellt lägerbål den 22.9 klockan 18 med temat fred. Lägerbålet går på finska men stämningen under lägerbålet når säkert fram oberoende av språk.

Vi hoppas att alla ska hitta sitt sätt att delta i Fredsveckan och att programmet väcker många tankar och en bra diskussion i alla kårer.