Kom med och gör scouterna till det bästa stället för frivilligarbete

Scouting erbjuder barn, unga och även vuxna i olika åldrar ett socialt sammanhang, ett ställe att lära sig nya färdigheter på och välja fokus enligt eget intresse. Scouting är aktivt, engagerande, utvecklande och roligt. Vill du komma med och utveckla verksamheten i en värdebaserad utvecklingsinriktad organisation med syfte att göra världen till en bättre plats för alla – sök med i vår skara!

Finlands Svenska Scouter anställer en frivilligkoordinator. Är du energisk, praktiskt lagd och organiserad med läggning för att handleda och inspirera frivilliga att utveckla och utvecklas i sina scoutuppdrag?

Vi vill möjliggöra scouting för fler barn och unga och för det behövs engagerade och utbildade frivilliga. Vi vill för våra medlemmar synliggöra möjligheter och alternativ att utveckla sig själv och även stärka kontakten till den omgivning vi fungerar i. Vi handleder och synliggör kompetensutveckling och hjälper våra medlemsföreningar, scoutkårerna, att utveckla sin verksamhet – vill du vara med i detta arbete?

Vi erbjuder idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga. Du arbetar med förbundets övriga sju anställda och ett antal frivilliga som arbetar med specifika uppdrag.

Det här är arbetet för dig som vill och kan arbeta för engagemang och starka nätverk och hjälpa oss att bredda bilden av vad scoutverksamhet är genom att synliggöra det vi gör. Vi tror att scoutingen är en hobby som ger goda färdigheter och upplevelser för alla som är med, såväl barn och unga som vuxna.

Anställningen omfattar heltid, till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Arbetet sker även på kvällstid och veckoslut tillsammans med frivilliga i förbundet och i de lokala scoutkårerna. Arbetet kan skötas antingen från vårt kansli i Helsingfors eller Åbo och vi arbetar även per distans.

Vi söker dig som:

-har samarbets-/sociala färdigheter
-kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
-är bra på att planera och resursera din egen tid och energi
-har intresse för digitala processer och är bekväm med social media
-är bra på projekt- och kampanjarbete
-har utmärkta kunskaper i svenska och god muntlig finska
-har erfarenhet av frivilligarbete

Ansökan skickas till

Sänd din fritt formulerade ansökan med löneanspråk samt CV senast 7.9.2022 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och makuleras efter att processen är slutförd.

Kontaktinformation

Verksamhetsledare Jonna Sahala besvarar frågor dagtid, mobil 050 3535 037

Finlands Svenska Scouter rf
Finlands Svenska Scouter rf är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen och Finlands största ungdomsorganisation. Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.