Gemensamt uttalande gällande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Mossa och ris i skog
Ungdomsorganisationer går samman i förhoppningen om en förbättring gällande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Paraplyorganisationen för ungdomsorganisationer i Finland Allianssi, Finlands ungdomsförbund och Finlands scouter föreslår att metoderna och genomförandet av Finlandsmodellen förenhetligas under den kommande valperioden. Förslaget grundar sig på insamlad forsknings- och utvärderingsdata. Dessutom bör en hobbysedel införas för att bättre svara mot ungdomarnas egna önskemål.   

Läs hela ställningstagandet här: