Förnyade säkerhetsdirektiv för scoutverksamhet till sjöss

I september 2022 godkände Finlands Scouters styrelse nya säkerhetsdirektiv för scoutverksamhet till sjöss; de nya direktiven ersätter de tifigare som var från 2008, och har trätt i kraft från och med 2.4.2023. Direktiven informerar om krav, bestämmelser och rekommendationer för scoutverksamhet till sjöss, som kårerna bör följa för att garantera en trygg verksamhet.

De nya direktiven beaktar den nya sjötrafiklagen från 2020; är uppbyggda för att bättre fungera parallellt med Finlands Scouters allmänna säkerhetsföreskrifter; beaktar scouternas förnyade sjöutbildningssystem och ger överlag en bättre helhetskoll på planering, förebyggande och hantering av risksituationer.

Säkerhetsdirektiven för scoutverksamhet till sjöss är publicerade på scout.fi och finns tillsvidare bara att läsa här. Till hösten ges direktiven ut också som häften som distribueras till kårer, deltagare i sjöutbildningar och andra som vill ha dem.

Bekanta dig med säkerhetsdirektiven för scoutverksamhet till sjöss.

Läs en sammanfattning av vad som nämns i direktiven och vad som är nytt i förhållande till de förra

Bild: Tom Sundström