Extra höstmöte 1.12 kl. 17.30

Vi saknar ännu två styrelsemedlemmar för 1-åriga mandat. För att tillsätta kandidater arrangeras ett extra höstmöte 1.12 kl. 17.30. Mötet kommer att arrangeras som hybrid, d.v.s. du kan delta på plats på Scoutstationen eller online via Teams.

Länk till Teams: Click here to join the meeting

Föredragningslista

Har glädjen att meddela att vi nu har en kandidat som kan tillsättas på mötet. Läs kandidatpresentationer (även för dem som redan är invalda).

Vill du ställa upp som kandidat eller känner du någon som skulle passa som styrelsemedlem för FiSSc, hör gärna av dig till valkommitténs ordförande Milla Aaltonen (fornamn.efternamn@scout.fi)! Läs mera om uppdraget och ansök via uppdragsbörsen scout.fi/ledigauppdrag.