Pröva på scouting

Alla som vill komma med i scouting är välkomna. Ibland kan det vara oklart om scouting är ens grej och då finns det en möjlighet att pröva på, före en bestämmer sig för att bli medlem eller inte.

Vad är det som gäller?

 • En person kan vara med och pröva på scouting under tre efterföljande möten, sedan måste hen bestämma sig om hen vill bli medlem.
 • En person kan vara med och pröva på scouting på ett evenemang, sedan måste hen bestämma sig om hen är med eller inte.

Hur ska kåren tänka kring fall där någon är med bara ibland?

 • Se till att alla ledare i kåren har koll på vad som gäller (ovan).
 • Informera dem som kommer och prövar på genast.
 • Informera utåt vad som gäller, t.ex. på kårens hemsida och/eller sociala medier-kanaler.
 • Alla som har ett uppdrag måste vara medlemmar.
 • Scouting handlar om bl.a. följande:
  • Att skapa meningsfull, rolig, fostrande och vettig sysselsättning för barn och unga.
  • Att ha ett sammanhang där en kan trivas och få nya vänner (gäller alla oavsett ålder).
  • Att få vara en del av en världsomfattande verksamhet som strävar till att skapa en bättre värld.

Om det här inte räcker då?

 • Föreningsverksamhet i Finland fungerar så att de som är med i en verksamet, är medlemmar. Scoutkårer är inget undantag.
 • Scoutförsäkringen är en sk. andrahandsförsäkring som används endast om personen saknar försäkring eller om den inte täcker det som behöver ersättas.
 • Scoutförsäkringen innefattar även en ansvarsförsäkring för kåren. Om något händer under ett möte eller evenemang kan ledaren då få hjälp via scoutförsäkringen. Det här förutsätter att ledaren är inskriven som medlem. 

Och gränsfallen?

 • Om en vuxen är med t.ex. och lagar mat på ett evenemang och inte har ansvar för medlemmarna, kan hen göra det utan att vara medlem. OBS! Denna person täckts inte av scoutförsäkringen.
 • Om ovannämnda vuxen är med på kårens alla evenemang och lagar mat, är hen med i den fortlöpande verksamheten och ska vara medlem.

 

Arbete för barn och unga, för en gemensam sak, kalla det talko om du vill, är inte en dålig sak.

 

Bild: Engin Akuyrt på Pixabay