Förbundsstyrelsen samlades till sommarseminarium på Åland den 26-28.5. Scoutchef Laura fungerade som värd i Mariehamn. Under helgen utvärderades det gångna halvåret och vi blickade framåt mot såväl året 2024 som förbundslägret. Det är insatt i stjärnkartan år 2026. Vi diskuterade också olika verktyg som används för att utvärdera och planera förbundets verksamhet.

Bild Maja Löfgren

Under helgen hann vi med en del promenader i den vackra åländska våren, poolhäng, vattenrutschkana och mycket skratt.

På söndagen 28.5. höll vi årets femte styrelsemöte. På mötet fastställdes händelsekalendern för 2024 och utdelningen av stipendier. Vi godkände också budgeten för explorerrådet som startar i höst. Dessutom behandlades Nothamns planeringsläge och projektplanen för Österbottens områdesläger 2024.

Bild Maja Löfgren

Tre veckor senare (19.6.) sammanträdde styrelsen över Teams för sitt sjätte möte. De största ärendena var det första utkastet till FiSSc verksamhetsplan för 2024, kampanjplanen för adventskalenderkampanjen 2023 och projektplanen och budgeten för höstens Ledardagar. Vi följde också upp läget med Nothamn, beslöt om att sammankalla förbundet till höstmöte den 28.10. och hade besök av lägerchefen för Österbottens områdesläger.

Styrelsens följande möte är den 25.8. i anslutning till Ledareldarna på Evois där en stor del av oss deltar. Innan det syns vi också på Nothamn. Å förbundsstyrelsens vägnar vill jag önska hela förbundet en riktigt skön sommar!

Maja Löfgren, styrelseledamot