Nytt år, ny programsatsning! I år heter den Även jag leder! och meningen är att programsatsningen ska lyfta fram alla de olika sorters ledarskapsfärdigheter vi lär oss i scouterna och att vi kan berätta om det för andra, då ledarskap ju är en naturlig del av scouting 

Även jag leder!-programsatsningen har byggs upp så att den naturligt passar in i verksamhetsåret: för varje månad under terminerna finns det en eller flera aktiviteter för varje åldersgrupp som lyfter upp olika perspektiv på ledarskap. 

mars månad fokuserar aktiviteterna på vad som utmärker en bra ledare och samtidigt kan man bekanta sig med de olika slags uppdrag som finns inom scoutingen. Alla aktiviteter kan genomföras som en del av åldersgruppens scoutprogram.  

I mars kan ledare och scouter bekanta sig med vad det egentligen betyder att leda.

Vargungarna kan göra en presentation av kårens ledare. Gruppen funderar först på lämpliga frågor att ställa, gör sedan en intervju och sammanställer till slut presentationen. Målsättningen är att lyfta fram olika ledarteman och ledarskap ur olika synvinklar, och detta kan akelan gärna tipsa intervjuobjekten om på förhand.  

Äventyrsscouterna: Gruppen kan funderar på olika gallup-frågor som man kan ställa för att få reda på vilka egenskaper som i allmänhet kopplas ihop med att vara en god ledare. Då de kommit på frågan/frågorna beger de sig ut för att intervjua folkDå de fått tillräckligt många svar sammanställer de svaren och presenterar resultaten i någon av kårens informationskanaler. 

Spejarscouterna kan fundera på vilka egenskaper en bra ledare har. Sedan kan man patrullen fundera på vilka egenskaper en företagsledare behöver ha. Är det samma egenskaper som i scoutingen? Patrullen får sedan fundera på bra frågor att ställa för att ta reda på detta, och intervjua en eller flera företagsledare; gärna lokala företag. På basis av intervjun kan de om de vill göra en artikel eller ett inlägg till någon av kårens informationskanaler. 

Foto: Joona Halinen
För varje månad finns dessutom ett lektips och en ledarskapsberättelse som man kan använda sig av på sina möten.

Explorerscouterna och Roverscouter funderar på uppdragsbeskrivningar. I alla kårer och alla grupper finns scoutuppdrag, till vilka hör vissa överenskomna uppgifter. I ideala fall är dessa nedskrivna i en uppdragsbeskrivning som uppdateras med jämna mellanrum. Patrullen kollar upp något av gruppens eller kårens uppdrags uppdragsbeskrivning; gör en om det inte ännu finn en, eller uppdaterar den befintliga. Den färdiga uppdragsbeskrivningen ges sedan åt styrelsen för fastställande, så att också uppdragschefen får den att använda. 

 

Alla aktivitetstips hittas här https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/ 

För varje månad finns dessutom ett lektips och en ledarskapsberättelse som man kan använda sig av på sina möten.