Jens Back vald till vice ordförande för Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter

Medlemsmötet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry har valt Henri Backman, Hämeen Partiopiiri, till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Jens Back, Finlands Svenska Scouter och Eero Kivistö, Lounais-Suomen Partiopiiri. Henna Heikkilä, Hämeen Partiopiiri, fortsätter som scoutrådets ordförande.

Jens Back, som kommer från Scoutkåren Vasa Korsfarare och numera bor i Åboregionen, börjar som ny vice ordförande för Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter från och med 2023.

Jens Back har under lång tid haft olika förtroendeuppdrag inom scouterna. Han har varit aktiv såväl inom kåren som i centralorganisationen.  I Finlands Svenska Scouter  fungerade han senast som vice ordförande. I sitt nya uppdrag som ny vice ordförande för Finlands Scouter vill Back ta scoutrörelsen framåt.

– Att jobba tillsammans är viktigt för mig. Jag vill främja att scoutingens olika aktörer sammanförs kring våra gemensamma mål, både på nationell och också lokal nivå. Scoutingen har en dagsaktuell strategi och det är bra att agera utifrån den. Ett av de viktigaste målen är att fortsätta arbeta för en mer effektiv fördelning av de frivilligresurser vi har i hela organisationen, säger Back. 

Suomen Partiolaiset-Finlands Scouters nya ordföranden valdes av representanterna för scoutdistrikten vid medlemsmötet, som anordnades 12-13 november 2022 i Helsingfors.

Bild: Hanna Kimmonen