Vårdnadshavarnas tack till kårledarna

I slutet av april skickade Finlands Scouter ut en förfrågan till scouternas vårdnadshavare där de kunde lämna sina hälsningar och tack till kårernas ledare.

Det kom in hela 1002 svar med tack till kårledarna!

De svar som kom till FiSSc:s kårer kan du läsa här. Njutningsfull läsning!

Bild: Katri Toivola