Scoutveckan är här!

Nationella scoutveckan firas den 17-23 april 2023. Under veckan syns och hörs scouter mer än vanligt i gatubilden. Många olika sorts evenemang ordnas i hela Finland under veckan. Målet är att erbjuda intresserade möjligheten att bekanta sig med en ny hobby och att öka scouternas egen hobbystolthet.

Soutveckan kan firas till exempel genom att sätta på scouthalsduken, delta i något scoutevenemang och berätta för andra om sin hobby.

Speciellt för årets scoutvecka är att scouter runtom i landet uppmanas att ordna evenemang på tisdagen så att kvällen blir en gemensam scoutkväll.

Läs mer om den gemensamma scoutkvällen.

Under veckan pågår en utmaning på sociala medier – alla scouter uppmanas att delta i den! Stämningar från veckan får gärna delas med hashtaggarna #scoutveckan #partioviikko #partioscout #fissc så också andra får se vilka roliga saker som skett under scoutveckan!


Bild: Didrik Lundsten