Scoutstationen stängd fram till 7.1.2021

På grund av det rådande coronaläget i huvudstadsregionen stänger vi Scoutstationen över julen redan fr.o.m. 30.11-6.1.2021.  Scoutstationen är jämförbar med ungdomslokaler, som är utrymmen som i nuläge rekommenderas att stängas. Vi  utgår från att Scoutstationen åter kan användas som normalt fr.o.m. 7.1.2021. En stor del av personalen arbetar på distans åtminstone fram till 10.1.2021 men svarar som tidigare på e-postmeddelanden och per telefon. Om du har ärende till något av kanslierna, var då i kontakt i god tid i förväg, så att någon kan vara på plats då du kommer.

Vi rekommenderar starkt att alla eventuella förtroendemannamöten de tre följande veckorna arrangeras per distans.

Läs uppdaterade corona-anvisningar här.

Våra kontaktuppgifter hittar du här!