80 scouter deltar på alternativt FiSScFjäll

FiSScFjäll VII skulle vara ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2008 eller tidigare, samt för kompisdeltagare i samma ålder. Under normala förhållanden delas deltagarna in i mindre underläger som vandrar tillsammans i Lappland men på grund av coronaläget ordnas FiSScFjäll i år, på olika områden på ett lite annorlunda sätt.

Sammanlagt deltar 60 spejarscouter och knappt 20 äldre scouter. I de olika områdena ordnas en ca 2 dygns vandring (2 övernattningar). Under vandringen blir det olika utmaningar och samvaro mellan grupperna även om deltagarna håller avstånd. Under lägret ordnas också ett överraskningsprogram! Mycket blir likt det planerade programmet i fjällen med många äventyr och upplevelser. Efter den långa coronatiden ser många scouter nu fram emot aktiviteter och att få göra saker tillsammans med sina scoutkompisar. Maten görs på stormkök i matlag, deltagarna sover i tält/vindskydd/hängmatta och vandrar tillsammans. Vandringarna ordnas under tiden 11-16.6.2021.

Bild: Didrik Lundsten