Scouterna besökte minister Bergqvist

En uppvaktningsdelegation med representanter från Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter besökte idag idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. Under besöket fördes givande diskussioner gällande frågor som är viktiga för scoutingen, bland annat barns och ungas välmående samt finansieringen av ungdomssektorn diskuterades. Vi har ett gemensamt mål – att främja barns och ungas välmående genom bland annat betydelsefulla fritidsintressen!