Scouter står för mänskliga rättigheter i Pride

Juni är Pride-månad! Att delta i Pride-evenemang är en viktig indikation på att alla är välkomna i scouting och att scouting är en säker hobby för alla.

Scouternas deltagande i Pride är ett viktigt budskap till alla. Pride-evenemang är en plats för att fira, samlas som en gemenskap och påminna människor om att det fortfarande finns arbete att göra för jämlikhet. Pride är Finlands största evenemang för mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi inom scoutingen också deltar aktivt och säkerställer en trygg plats för alla att utöva hobbyer.

Att lyfta fram regnbågstemat handlar om att stå på sina scouters sida och berätta för omvärlden om scoutingens värderingar. Även om juni är känd som den internationella Pride-månaden, hör Pride-månadens budskap till årets alla dagar. Juli är Disability Pride Month, som firar personer med funktionsvariationers människovärde, mänskliga rättigheter och jämlikhet för personer med funktionsvariationer.

Scouternas ledstjärna är att behandla alla lika, försvara dem som har det sämst ställt och ingripa i diskriminering. Att ta hänsyn till mångfald skapar alltid mer utrymme för alla, inte bara minoriteter.

Hur kan jag delta?

Under Helsinki Pride-veckan kommer Scoutstationen att ha en regnbågsflagga som ett tecken på stöd för regnbågsunga. Scouterna deltar i Helsinki Pride genom att ordna en skyltverkstad på Scoutstationen (Tölögatan 55, Helsingfors) torsdagen den 27.6 kl. 18–20 och genom att delta i paraden lördagen den 29.6.

Temat för årets Helsinki Pride är Fred och hopp. Scouterna har en egen grupp i paraden Helsinki Pride 2024 lördagen den 29.6. Mer information om paraden kommer så snart de kan publiceras. Paraden startar från Senatstorget kl. 12, men vi träffas redan kl. 11. Baserat på tidigare år kommer vi inte igång förrän långt efter tolv, så var beredd på att vänta. Numret på den grupp som är reserverad för scouter i processionen kommer att meddelas närmare evenemanget. En lastbil kör framför gruppen. Scoutsektionen välkomnar alla nuvarande och tidigare scouter samt de som är intresserade av scouting. Scoutsektionen rymmer upp till 50 personer, men alla som kommer kan naturligtvis delta i processionen. I slutet av paraden ordnas en picknick i Brunnsparken. Välkommen med!

Pinkkipartio ry

Pinkkipartio är en förening som verkar inom scoutingen och vars syfte är att främja jämlik scouting oavsett människors sexuella läggning, kön eller könsuttryck.

Pinkkipartio fyller sitt syfte för scoututbildning genom att arrangera möten, utbildningar, öppna evenemang och kompismöten för både sina medlemmar och personer utanför föreningen.

Vem som helst över 15 år kan bli medlem i Pinkkipartio ry. Du kan stöda Pinkkipartios verksamhet i stället för eller vid sidan av medlemskapet, genom att köpa ett understödsmärke eller en regnbågshalsduk i Pinkkipartios webbutik. 

Pink Patrol webbutik

Följ Pinkkipartios verksamhet på sociala medier:

Pinkkipartios Facebook-sida

Pinkkipartios på Instagram

Diskutera pride på ett respektfullt sätt

Alla har rätt till sin egen åsikt och samtidigt ansvar att välja vad och hur de ska sägas. Regnbågskommunikation och Pride-evenemang kan väcka livliga diskussioner. All scoutverksamhet och alla scoutevenemang ska följa principerna för ett tryggare rum och förebygga hatretorik, diskriminering och trakasserier. Sociala medier är inget undantag, eftersom samma riktlinjer gäller även i den digitala världen. Scoutidealen inkluderar respekt för andra och att bygga vänskap över gränserna.

Målen för öppen växelverkan, inlärning och möten uppnås bättre när alla möts som de är och ingen behöver vara rädd för diskriminering eller trakasserier. Därför ber vi alla som diskuterar i våra sociala medier att följa principerna för tryggare rum och spelreglerna för diskussion som är fri från hatretorik.

Läs mera om Tryggare rum och reglerna för dem på vår hemsida.