Pressmeddelande: Vuxna behövs i scouterna

Scouterna erbjuder en unik och viktig hobby för dagens barn och unga 

Under 2023 satsar Finlands Svenska Scouter rf stenhårt på tillväxt. Scoutingen erbjuder en fostrande hobby där barn och unga lär sig om sig själva och världen runt omkring dem. I en värld där allt fler unga mår dåligt och där både krig och klimatkrisen hotar kan scoutingen erbjuda en trygg plats att både växa som människa och en möjlighet att förändra sin omvärld.

Ett barn som har en hobby mår bättre än ett barn utan och scoutingen erbjuder en hobby genom hela livet. Redan något år inom scoutingen ger färdigheter för livet. Scoutingen bygger livslånga vänskapsband och en gemenskap i hela världen. Genom scoutingens värderingar fostras barn till recilienta individer. De får en stadig grund att stå på och luta sig mot i livets motgångar.  Scoutingen bygger på en gemenskap där barn och unga lär sig att samarbeta med olika slags människor. Genom det skapas den unika gruppandan som genomsyrar scouting. Varje scout skapar en egen scoutstig som består av ledarskapsutbildningar och färdigheter som kan stöda den unga vuxna in i arbetslivet. Det här i kombination med en personlig relation till naturen och ett aktivt friluftsliv ger goda förutsättningar för ett gott och glädjefyllt liv för våra barn och unga. Scoutingen siktar på att vara en koldioxidneutral hobby 2030 och scouterna lär sig om en hållbar livsstil redan från ung ålder. Därför kan barn och unga genom scoutingen vara med och skapa en mer hållbar värld och få en stärkt framtidstro. 

Vuxna förverkligar barn och ungas hobby 

För att göra det möjligt att erbjuda barn och unga allt det som finns inom scoutingen behövs också de vuxna som är beredda att ge av sin tid, som nu är en bristvara i våra scoutkårer. En vuxen möjliggör tio barn en hobby i vardagen. Scoutingen bygger på frivilliga krafter som tillsammans skapar den unika gemenskap och atmosfären som finns inom scoutingen. Förutom att man får ge barn och unga en givande fritid får en vuxen också mycket genom att delta i verksamheten. Det finns ett enormt utbud av högklassig ledarskapsutbildning och också många andra evenemang för vuxna ledare. Scoutingen kan fungera som en bra motvikt till den hektiska vardagen. Genom scoutingen får vuxna en möjlighet att förverkliga sig själva i en trygg miljö. Vill man pröva på scouting under sommaren kan man ta kontakt med den lokala scoutkåren och komma med på scoutläger. Forskning visar också på att människan mår bra av frivilligarbete samtidigt som man genom scoutingen också får vistas i naturen. ”Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete och det är något vi satsar på att vara också i framtiden”, säger koordinator Emma Portman. Välkommen med!

Bilder som kan användas i sammanhanget hittar du här: bilder.scout.fi
Vänligen uppge fotografens namn (om fotografens namn inte framkommer i bilden, vänligen ta kontakt).  

  

Mer info om tillväxt inom scoutingen:  
www.scout.fi  

Emma Portman, emma.portman@scout.fi eller 044 7493179

Jonna Sahala, verksamhetsledare, jonna.sahala@scout.fi eller 050 3535037
  
Finlands Svenska Scouter (FiSSc) främjar scoutarbetet på svenska i Finland. Scoutverksamheten sker i de lokala scoutkårerna runtom i Svenskfinland. På svenska scoutar idag 4500 personer i 61 scoutkårer. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) är centralorganisation för scoutingen i Finland. Scoutingen samlar 60 000 finländska barn och unga och ledare – det gör scoutingen till Finlands största barn- och ungdomsorganisation. Alla aktiviteter inom scoutingen drivs på frivillig basis.