Det senaste om scoutverksamheten och corona

Finlands Svenska Scouter r.f. följer noggrant med myndigheternas och THL:s anvisningar gällande stoppandet av coronaviruset och uppdaterar sina anvisningar enligt behov.

Coronavirusläget har inte mattats av i Finland. För tillfället finns inga riktlinjer som gäller för hela landet, utan olika regioner följer lokala anvisningar. Förutom nationella anvisningar är det viktigt att kårerna följer med de regionala anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Regionförvalningsverket anger.

Tillställningar för mer än 50 personer får ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om man följer anvisningarna om avstånd och hygienrutiner.

THL rekommenderar att ansiktsmask används bl.a. i kollektivtrafik och i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. För de kårer som ordnar verksamhet inomhus, är rekommendationen att över 15-åriga scouter bär ansiktsmask.  Läs hela rekommendationen här. Observera att det kan finnas regionala skillnader i THL:s anvisning beroende på om kårens ort är i upptrappningsfas eller spridningsstadium.

Följ FiSSc:s sida Anvisningar för verksamhet i coronatider för aktuella anvisningar om hygien och säkerhet samt information om coronaläget.

Samtliga Kårinfo i coronatider-utskick finns samlade här.

 

Bild: Markus Niemelä