Beviljade föreningsstöd från Svenska kulturfonden 2024

Finlands Svenska Scouter beviljades år 14 000 euro av Svenska kulturfonden att dela ut i kårunderstöd mot ansökan. I år fick vi in totalt 20 ansökningar om kårunderstöd till en ansökt summa om ca 38 000 €. 18 kårer beviljades understöd.

Många av ansökningarna i år betonar åtgärder för tillväxt, både i åldersgrupperna och bland ledarna. För att kunna öka målgrupperna behöver kårerna aktiva ledare som med frivilliginsatser håller verksamheten i gång. Det gläder oss att så många kårer i år satsar på tillväxtåtgärder och även beaktat mångfald i sina ansökningar genom att försöka nå nya målgrupper för sin verksamhet.

Förbundet har behandlat ansökningarna med de på förhand angivna kriterier som grund:

  • Åtgärderna stärker kårens livskraft d.v.s. stöder intagning av nya medlemmar i verksamheten, ex. kampanjer och andra synliga åtgärder för att få med nya scouter i alla åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar ​ (strategiskt mål: Scoutingen växer)
  • Åtgärderna stöder scouters och/eller ledares kompetensutveckling och synliggörandet av kunskap som erhållits i scouterna (strategiskt mål: Scouting ger färdigheter för livet)
  • Åtgärderna stärker stödet till ledarna i kåren t.ex. plan för introduktion till uppdrag, systematisk användning av handslag, hållbara uppdrag i form av arbetsfördelning ex. chefstrio (strategiskt mål: Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete)

Dessutom ska kåren i sin ansökan kunna påvisa att man via åtgärderna inkluderar ett flertal scouter och att åtgärderna är relevanta och aktuella. 

Följande kårer har fått understöd för ordinarie verksamhet eller projekt:

Munksnäs flickscouter rfOrdinarie verksamhetVandringsresa till Kanderstegs scoutcenter900,00
Sjöscoutkåren Seaboys, Sjöscoutkåren Vikingarna, Sjöscoutkåren VikingaflickornaProjektGemensamt sommarläger1000,00
Kimito SjöscouterOrdinarie verksamhetMedlemsrekrytering och ledarvård1200,00
Karis FlickornaProjektProjekt KF-fiilis: hållbart och härligt för alla700,00
Helsingfors Scoutkår SpanarnaProjektSommarläger med vänkår i Sverige500,00
Grankulla Scoutkår r.f.
(i samarbete med Scoutkåren MuHö, Scoutkåren Tre Björkar, Södrik Stigfinnare, Sjöscoutkåren Stormfågeln och Scoutkåren Helsingfors Spanarna)
ProjektLapplandslägret Tokka 2024: öka unga ledares kompetens och självsäkerhet4000,00
Scoutkåren BrobyggarnaOrdinarie verksamhetLedarvård, rekrytering av nya ledare och uppstart av ny patrull200,00
Kristinestads Nybyggare rfProjektNya motiverade vuxna i verksamheten400,00
KFUM:s Scouter Kamraterna r.f.Ordinarie verksamhetMångsidigare verksamhet samt ledarutbildning och rekreation500,00
Sjöscoutkåren Wasa FyrvaktareOrdinarie verksamhetScoutverksamhet200,00
Flickscoutkåren Åbo VildarProjektKårläger 2024250,00
Pargas Scoutkår SkärgårdsvandrarnaOrdinarie verksamhetVerksamhetsåret 2024500,00
Scoutkåren Brobyggarna r.fProjektHöstvandring400,00
Östersundom Scouter rfProjektSamarbetsläger sommaren 2024600,00
Sjöscoutkåren Sailors rfProjektÖka medlemmarnas kunskaper i vandring1000,00
Jakobstads FlickscouterProjektKåren startar vargungeverksamhet500,00
Sjöscoutkåren Stormfågeln rfOrdinarie verksamhetÖka skepparkunskap inom kåren250,00
Helsingfors KFUK/M ScouterProjekt100-årsjubileumförberedelser 2024900,00

Understödet ska rekvireras senast 12.4.2024 enligt de anvisningar kåren fått i beskedsutskicket. På hösten skickas en länk till redovisningsblanketten till de kårer som rekvirerat sina bidrag, länken skickas till den person som ansökt bidraget och vars uppgifter finns i systemet. Även för år 2024 ska kårerna då de använder bidragsmedlen i sin verksamhet synliggör bidraget genom inlägg på some med tagg för Svenska kulturfonden.

Svenska kulturfonden ska omnämnas som bidragsgivare i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Svenska kulturfondens namn eller logo ska också finnas med i alla trycksaker (publikationer, skivomslag etc.).