Meddelanden från Kuksa blockerade

Kuksa har den senaste tiden haft en del utmaningar med att leverera meddelanden (anmälningsbekräftelser, fakturor, e-post) där sändarens adress är av annat format än @partio.fi. Förra veckan har en förändring gjorts vilket ändrar avsändarens adress till kuksa@kuksa.partio.fi och istället läggs avsändarens riktiga adress i ”reply”- fältet.

Dessa utmaningar har att göra med det att man i våras övergick till att använda ett nytt e-postprogram för alla utskick. Detta program identifierar en del e-postadresser som ”inte säkra”, vilket nu spärrat funktionen för en del användares adresser.

Alla meddelanden som efter den 20.5 har fastnat i systemet har skickats och en del skickas ännu på nytt med avsändarens adress korrigerad.

FS serviceteam beklagar det skedda!