Ansök om Hållbar scoutkår-certifikatet

Det nya Hållbar scoutkår-certifikatet stöder kårer att göra sin verksamhet mer hållbar och att hitta nya sätt att göra miljö- och tillgänglighetsarbete på.

En av scoutingens målsättningar är att bli koldioxidneutral innan år 2030. Hållbar scoutkår-certifikatet finns till för att kårerna ska kunna göra sin verksamhet mer hållbar. Certifikatets delområden bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling som tar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i beaktande.

Läs mera om certifikatet, dess delområden, kriterier och hur din kår kan ansöka här. Den kår som som fyller 25 av kriterierna i sin fortlöpande verksamhet kan ansöka om certifikatet. Då kåren beviljats Hållbar scoutkår-certifikatet får den tillgång till att använda logon t.ex. på sin hemsida.

Hållbar scoutkår-certifikatet