Du är här

Kontaktuppgifter

Personalens epostadresser har formatet: fornamn.efternamn@scout.fi

Om du är osäker vem du ska kontakta kan du alltid maila kansliet@scout.fi i alla ärenden.

Eftersom kanslipersonalen ibland också jobbar på kvällar och veckoslut, är vi inte alltid anträffbara under ordinarie kanslitid. Lämna gärna ett meddelande, så kontaktar vi dig så fort vi är tillbaka på jobb. 

jonna2_0-85x125.png

Jonna Sahala

verksamhetsledare

mobil 050 3535037

Kontakta Jonna i frågor som gäller: ärenden som behandlas av styrelsen eller arbetsutskottet, ekonomin för verksamheten (budgetering, sponsorering, understöd), medelanskaffning, föreningsfrågor i allmänhet ,
ärenden som berör FiSSc:s vår- eller höstmöte, förslag till nya projekt och andra idéer, samarbete externt (även SP-FS-samarbetet), arbetsgivarfrågor och förmansfrågor, kriser av alla slag, brottsregisterutdrag. 

 

 

 

gunzi-85x100.png

Gunilla Edelmann

koorinator med ansvar för utveckling av program

mobil 050 540 5081

Kontakta Gunzi i frågor som gäller: förbundets allaprogramevenemang, färdighetsutbildningar, verksamhetsplanering, anmälningssystem, scoutprogrammets material, programsatsningar, programrevidering, sjöutbildningar, båtförarcertifikaten, uteverksamheten, internationell fostran 

 

webb_sabina.jpg

Sabina Fortelius

projektledare Finlands Svenska Scouter r.f. 
100 nya sätt att scouta

mobil 050 3730 472

Kontakta Sabina i frågor som gäller: projektet 100 nya sätt att scouta, mångfald

heidi_h.jpg

Heidi af Heurlin

koordinator med ansvar för utveckling av utbildningsområdet

mobil 050 430 3243

Kontakta Heidi i frågor som gäller: allmänna utbildningsfrågor, förbundets alla ledarkurser och utbildningar, FS:s ledarutbildningar, förbundets kursmaterial, scoutledarfullmakter, validering av kurser, utbildningssystemet, FiSScNät.

 

 andrea_h_0.jpg

Andrea Hynynen

koordinator med ansvar för utveckling av kårstöd

mobil 050 540 5083

Kontakta Andrea i frågor som gäller: utveckling och koordinering av kårstöd, stöd till kårsstödsgruppen, coacharna och kårerna

 

 johanna-kanerva-85x107.jpg

Johanna Kanerva 

bokförare

(09) 8865 1172

Finlands Svenska Scouters ekonomiadministration ombesörjs av Finlands Scouters ekonomi- och stödtjänster. Johanna ombesörjer ekonomiadministrationen för Finlands Svenska Scouter r.f, Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f.

 

 

 

 fridalundberg_0.jpg

Frida Lundberg

förbundskoordinator

050 443 4862

Kontakta Frida i frågor som gäller:medlemsregistret Kuksa, Kårposten (tidtabell, innehåll, postning), utmärkelsetecken, prenumerationer på Scoutposten, adventskalendern, aktuella projekt, Webropol-undersökningar, stipendier, FiSScNät, e-postlistor, Kåtanbokningar 

 

 

 kate_b.jpg

Kate Lönnberg

informatör

044 272 3463

Kontakta Kate i frågor som gäller: www.scout.fiverksamhet.scout.fi, sociala media, Scoutposten (tidtabeller, innehåll och tryckning), tryck av informationsmaterial (broschyrer, häften och böcker), extern information (mediakontakter), intern information (till kårer ; pressmeddelanden, kriskommunikation), bildarkiv, bildbanken, kårwebbsidor, materialbanken, scoutveckan, mässor, utställningar, kampanjer, YSP-verksamhet.

 

 

 

foto_lotta_ronnblad-90x135.jpg

Annika Rönnblad

Projektledare för programrevidering

mobil 044 218 4332

Kontakta Annika i frågor som gäller: programrevideringen, nya programmaterial för åldersgrupper, scoutprogrammet.fi 

 

 evabjrokestam.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Eva Björkestam

HeSS verksamhetsledare

mobil 0400 347641

epost: eva.bjorkestam(at)hess.fi