Val och påverkan tillhör inte endast röstberättigade. Deltagande och demokrati tillhör oss alla och redan vargungar kan behandla aktivt medborgarskap på flera sätt. På den här sidan samlas information om valpåverkan och hur påverkan kan behandlas under kårens veckomöten. Här samlas också scoutkandidater inför olika val. Du kan navigera dig i övre balken för att se personer med scoutbakgrund som blivit invalda i de senaste valen.

Varför ska scouterna engagera sig i valfrågor?  

  • Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare som arbetar för ett fredligt samhällsklimat. Att engagera sig i val är ett bra sätt att vara aktiv.
  • Det är viktigt att just unga uppmuntrar andra unga att rösta. Valdeltagandet bland unga röstningsberättigade är lägre än andra åldersgrupper. Om unga inte röstar kommer andra göra besluten åt de.
  • Val och påverkan handlar inte endast om att rösta. Delaktighet och demokrati hör till precis alla, redan i vargungeåldern kan man behandla olika aktiviteter som hör till att vara en aktiv medborgare.

På den här sidan kan du läsa mer om hur kåren kan vara en betydelsefull påverkare i sin verksamhetsmiljö.

Omslagsbild: Essi Koski