Val och påverkan tillhör inte endast röstberättigade. Deltagande och demokrati tillhör oss alla och redan vargungar kan behandla aktivt medborgarskap på flera sätt. I scoutprogrammet ingår flera aktiviteter som behandlar samhällspåverkan. Vi uppmuntrar scouter att engagera sig i val eftersom det är ett bra sätt att vara aktiv på.  På den här sidan samlas information om valpåverkan och hur påverkan kan behandlas på veckomöten. Här samlas också scoutkandidater till olika val.

Omslagsbild: Essi Koski