Världsjamboreen i Sydkorea avbryts på grund av tyfonvarning 

Som bäst pågår scouternas världsjamboree i Sydkorea. På scoutlägret finns ca 900 deltagare från Finland. Den finländska delegationen fick på måndagen höra att tyfonen som kretsat kring Japan ändrat riktning mot Sydkorea. Tyfonen förväntas nå Koreahalvön och lägerområdet 10.8. Som en följd av detta har den sydkoreanska regeringen beslutit att omedelbart avbryta scoutlägret i SaeManGeum.  

De finländska deltagarna förflyttas från lägerområdet till evakueringsutrymmen i Korea. Evakueringen utförs enligt kontingentens och organisationens anvisningar. Evakueringen utförs tryggt och under kontrollerade förhållanden. De finländska deltagarna packar ihop sitt läger idag och transporteras bort från lägerområdet under tisdagen. Närmare uppgifter gällande var evakueringsutrymmen är belägna klarnar senare. Returresan hem sker enligt de ursprungliga planerna. 

I nuläge mår alla de finska deltagarna väl. Evakueringen från lägerområdet är en säkerhetsåtgärd.  

Vi hoppas att medierna ger lägerledningen och scouterna lugn att i fred packa ihop sina saker och förbereda sig för avfärd. Vi återkommer med information då vi får mer uppgifter om det aktuella läget.