Uppdaterade anvisningar för scoutverksamhet i coronatider

Vid sitt möte den 17.6 har regeringen enats om lindringar av begränsningarna i fråga om sammankomster, Finlands Scouters anvisningar har uppdaterats i linje med detta 23.6.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna

  • Evenemang med max 50 deltagare, som t.ex. administrativa möten, dagsutflykter, seglatser, hajker och läger kan ordnas fr.o.m. 1.6. Speciell hänsyn bör tas gällande hygien och säkerhet.
  • Evenemang med 50-500 deltagare kan ordnas fr.o.m. 1.7, förutsatt att de följer UKM:s och THL:s anvisningar. Det här betyder att verksamhet (måltider, inkvartering o.dyl.) ska ske i grupper om högst 50 personer. På ett sätt så att de inte kommer i kontakt med andra grupper.
  • Om coronasituationens utveckling fortsätter på ett fördelaktigt sätt är det fr.o.m 1.8 möjligt att arrangera evenemang med över 500 deltagare. Regionförvaltningsverken preciserar ännu anvisningarna för augusti, men förmodligen kan scoutverksamhet ta plats på normalt vis i augusti. Speciell hänsyn gällande hygien och säkerhet bör givetvis fortsatt tas.
  • För resor utomlands måste statsrådets reserekommendationer följas. Anvisningar hittas t.ex. på Utrikesministeriets hemsida (https://um.fi/resemeddelanden-a-o). Kom ihåg att scoutresor utomlands alltid måste meddelas till Finlands Scouters kansli.
  • Anvisningarna gäller för alla evenemang, utbildningar och möten oberoende av om de ordnas av lokalföreningar, distriktsorganisationer eller förbund.

Läs mer om Finlands Scouters anvisning gällande scoutverksamhet och hygien- och säkerhetsanvisningar för kårerns sommarevenemang här.