Social distansering gällande scoutverksamheten fortsätter till vårens slut

Till följd av undantagssituationen som uppkommit på grund av spridningen av coronaviruset fortsätter scouterna den sociala distanseringen gällande veckoverksamheten fram till vårens slut.

För att skydda riskgrupperna i samhället samt för att förhindra spridningen av coronaviruset beslöt Finlands regering 30.3 att de begränsingsåtgärder som nu gäller kommer att fortsätta gälla fram till 13.5.2020. Enligt statsrådets anvisningar skall därför scoutera fortsätta pausa vecko- och gruppverksamheten.

Finlands Scouter uppmanar sina kårer att:

  • Inte idka grupp- och veckoverksamhet under resten av våren. I praktiken betyder detta att veckoverksamheten i kårlokalerna forsätter först under höstterminen.
  • Följa med läget: om regeringens bestämmelser tillåter kan gruppmöten där scouter träffas fysiskt återupptas efter 13.5.
  • Också seglatser och annan sjöverksamhet läggs på is fram till 13.5.

Som det redan tidigare konstaterats är även scoutdistriktens, Finlands Svenska Scouters och centralorganisationens evenemang, utbildningar och möten flyttade, inhiberade eller i mån av möjlighet arrangerade per distans. Beslut gällande sommarens scoutevenemang tas i slutet på april. Större över 500 personers evenemang är inhiberade fram till slutet av maj. Scoutkanslierna håller stängt åtminstone fram till 13.5. De anställda jobbar per distans och nås som vanligt per telefon och e-post.

För att förhindra virusets spridning rekommenderar myndigheterna nu att man avstår från all typ av sammankomst och hobbyverksamhet. Vi värnar alltid om hälsa och säkerhet i all scoutverksamhet. En del scoutkårer har resurser att erbjuda scouting på distans under pausen. Vi uppmuntrar kårerna att hitta alternativa och kreativa sätt att fortsätta scoutverksamheten virtuellt!

Bild: Eeva Helle