Scouterna söker koordinator för kårstöd, kom med och jobba för livskraftig lokal scoutverksamhet på svenska

Scouting erbjuder barn, unga och även vuxna i olika åldrar ett socialt sammanhang, ett ställe att lära sig nya färdigheter på och välja fokus enligt eget intresse. Scouting är aktivt, engagerande, utvecklande och roligt. Vill du komma med och utveckla verksamheten i en värdebaserad utvecklingsinriktad organisation med syfte att göra världen till en bättre plats för alla – sök med i vår skara!

Finlands Svenska Scouter söker en kårstödskoordinator. Anställningen omfattar heltid, till befattningen hör en prövotid på sex månader. Arbetet sker även på kvällstid och veckoslut tillsammans med frivilliga runtom i förbundet och i de lokala scoutkårerna. I arbetet ingår en del resande i Finland. Arbetet kan skötas antingen från vårt kansli i Helsingfors eller Åbo och vi arbetar även per distans.

Är du energisk, praktiskt lagd och organiserad med läggning för att handleda och inspirera frivilliga att utveckla och utvecklas och bra på att coacha problemlösning? Fokus ligger på att stöda scoutkårerna, våra lokala medlemsföreningar. Vi hjälper dem att få i skick allt från föreningsadministration till planering av verksamheten, intern arbetsfördelning och hitta skräddarsydda lösningar på lokala omständigheter.

Du arbetar med förbundets övriga sju anställda och frivilliga som arbetar med specifika uppdrag.
Det här är arbetet för dig som vill arbeta för lokalt engagemang och starka nätverk och hjälpa oss att bredda bilden av vad scoutverksamhet är genom att synliggöra det vi gör. Scouting är en hobby som ger goda färdigheter och upplevelser för alla som är med, såväl barn och unga som vuxna.

Vi söker dig som:

 • har goda samarbetsfärdigheter
 • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
 • är bra på att planera och resursera din egen tid och energi
 • har intresse för digitala processer och är bekväm med social medier
 • är bra på projekt- och kampanjarbete
 • har utmärkta kunskaper i svenska och god muntlig finska
 • har erfarenhet av föreningsverksamhet

Vi erbjuder dig:

 • idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga
 • arbete på svenska som en del av Finlands största ungdomsorganisation 
 • flexibla arbetstider 
 • inspirerade och dedikerade arbetskamrater 
 • en arbetsplats som satsar på mångfald, tillgänglighet och hållbarhet 

Ansökan skickas till:

Sänd din fritt formulerade ansökan med löneanspråk samt CV senast 3.11.2022 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och makuleras efter att processen är slutförd. 

Kontaktinformation:

Verksamhetsledare Jonna Sahala besvarar frågor dagtid, m. 050 3535 037

Finlands Svenska Scouter rf

Finlands Svenska Scouter rf är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen och Finlands största ungdomsorganisation. Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans. 

Vi vill möjliggöra scouting för fler barn och unga och för det behövs fungerande och livskraftiga scoutkårer. Vi vill för våra medlemmar synliggöra möjligheter och alternativ att utveckla sig själva och även stärka kontakten till den omgivning vi fungerar i. Vi handleder och synliggör kompetensutveckling och hjälper våra scoutkårer att utveckla sin verksamhet – vill du vara med i detta arbete?