Hur kan kårerna hjälpa gällande krisen i Ukraina?

Krisen i Ukraina berör oss alla och i kårerna finns just nu en enorm vilja att hjälpa till. Krisens efterverkningar kommer att bli långvariga och det viktigaste vi scouter kan göra i nuläget är att tillhandahålla scoutverksamhet för barn, unga och vuxna som kommer till Finland. Om kårerna vill kan de givetvis erbjuda sin hjälp till lokala aktörer, men det viktigaste är att möjliggöra att personer som flytt från Ukraina kan engagera sig i de aktiviteter scouterna redan ordnar.

Några saker att tänka på:
• Hur fulla är era grupper? Finns det plats för att ta med barn som flytt från Ukraina? Meddela gärna om möjligheten att komma med i scouterna  till en lokalavdelning inom Finlands Röda Kors, eller den flyktingmottagning som ligger närmast er.

• Suomen Partiolaiset- Finlands Scouters styrelse har beslutat att automatiskt bevilja befrielse från medlemsavgifter till alla invandrare och flyktingar som kommer med i verksamheten under år 2022. Om er kår vill, kan vem som helst i er kårs cheftrio ansöka om denna befrielse.

Mer information och länk till scouternas ansökningsformulär för medlemsavgiftsbefrielse.

• Du kan hjälpa nya kårmedlemmar genom att förse dem med scoutrelaterad information på deras eget hemspråk. Om du kommer på någon allmän text som vore bra att översätta för allas bästa, kontakta Petra Valkonen (petra.valkonen(at)partio.fi). Kårspecifika översättningar kan beställas direkt från översättningsbyrån Apropos Lingua. Instruktioner och översättningar gällande scouting hittar du på webbsidan Partiota selkeästi eri kielillä (på finska).

• Ungdomar i åldern 12-17 år får gärna uppmuntras att delta i ett tvånatts- och tredagarsläger som ordnas på Kajo. På lägret får deltagarna bekanta sig med lägerliv och scouting. Lägret är gratis för deltagarna.
Mer information om lägret hittar du på lägrets nätsida (på finska).
Länk till lägrets ansökningsblankett (på finska).

Scouterna kan ge långsiktig hjälp i en kris genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter och föra samman barn, unga och vuxna.

På Finlands Röda Kors hemsida hittar du fler tips om hur du kan hjälpa vid en kris.