Hänt och beslut tagna på FiSSc:s höstmöte 30.10 i Vörå

Före höstmötets inledning premierades flitiga utbildare, Klyset tilldelades Jan-Erik Kortteinen från St. Simons Sjöscouter och några utmärkelsetecken utdelades.  

Höstmötet är det viktigaste tillfället för gemensamma beslut i förbundet. I år samlades representanter på Norrvalla med fullmakt från 29 kårer för att besluta om förbundets nästa års verksamhet och för att välja en förbundsstyrelse för kommande år.  

Vi lyckönskar den valda styrelsen: 

Laura Nieminen-Eriksson, scoutchef 2023-2024 (Kyrkslätt Scouter) 
Matilda Wenman, vice scoutchef 2023-2024 (Helsingfors Scoutkår Spanarna) 
Didrik Lundsten, vice scoutchef 2023-2024 (St. Simons Sjöfarare) 

Petra Lapela, styrelsemedlem 2023 (Flickscoutkåren Åbo Vildar) 
Alma Lüttge, styrelsemedlem 2023 (Scoutkåren Vasa Korsfarare & Sjöscoutkåren Sailors) 
Laura Oksanen, styrelsemedlem 2023 (KFUM:s Scouter Kamraterna)  
Joonatan Penttinen, styrelsemedlem 2023-2024  
Vilja Vihervuori, styrelsemedlem 2023-2024  
NN väljs 1.12 på Extra föreningsmöte förutsatt att kandidater finns 
NN väljs 1.12 på Extra föreningsmöte förutsatt att kandidater finns 
 

Styrelsen ska ännu enligt mötesbeslutet kompletteras med två personer, styrelsens storlek fastställdes till tre ordföranden plus sju ledamöter. 

Mötet godkände FiSSc:s budget och verksamhetsplan för 2023 som bygger på den gemensamma strategin för hela scoutingen i Finland för åren 2021-2026.  Medlemsavgifterna är de samma år 2023 som i år det vill säga  

Medlemstyp 1: 59 euro varav 24,50 är medlemsavgiften per person till Finlands Svenska Scouter. Medlemsavgiften till centralorganisationen SP-FS är av Scoutrådet fastställd till 34,50 för år 2023. 

Medlemstyp 2/familjemedlem under 17 år: 39 euro varav 14,50 euro per medlem till Finlands Svenska Scouter. Medlemsavgiften till SP-FS är 24,50 euro år 2023. 

Medlemstyp 3/familjescoutavgift: 19 euro varav 6,75 euro per medlem till FiSSc. Medlemsavgiften till SP-FS är 12,25 euro år 2023. 

Verksamhetsplanen för Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet godkändes och den godkänns ännu på SP-FS scoutrådsmöte i medlet av november. Den så kallade FS svenska planen beskriver bland annat vilka saker FiSSc förverkligar ur Finlands Scouters verksamhetsplan, eftersom FiSSc är den som producerar scoutingens tjänster på svenska i Finland och erhåller finansiering för det enligt vårt samarbetsavtal.  

Våra strategiska tyngdpunkter 2021-2026 

  • Scoutingen växer 
  • Scouting ger färdigheter för livet 
  • Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete 

Av FiSSc utnämnda scoutråd i Finlands Scouter är 2023-2024: Laura Nieminen-Eriksson och Didrik Lundsten​. Som deras suppleanter fungerar Filip Nyman, Melina Weckman och Victor Spiby.​ 

Under mötet diskuterades livligt linjedragningen för FiSSc åtgärder för att bli kolneutralt 2030 och efter en omröstning beslöts att det framöver i förbundets verksamhet följs följande: 

  • på korta evenemang (upp till två övernattningar) och möten erbjuds en lakto-ovo-vegetarisk kost, med ett undantag för vilt och fisk enligt WWF fiskguide.
  • På längre evenemang (3 eller flera nätter) ska lunch eller middag vara lakto-ovo vegetariskt, fisk ska vara enligt wwf:s fiskguide, kött inhemskt och i mån av möjlighet närproducerat.
  • Att alltid föredra inhemska råvaror framom utländska i mån av möjlighet.  

Dessutom skrivs ett anvisningsdokument för matinköp som stöd för linjedragningen och en receptbank grundas innehållande lakto-ovo-vegetariska maträtter för att underlätta matplanering på både kårers och FiSSc:s utfärder och evenemang.  

Mötet noterar att även choklad-, kaffe- och ostprodukter har betydande klimatpåverkan och ska därmed anses som lyxvaror. Det är därför viktigt att envar funderar på hur mycket av dessa produkter som konsumeras, och att matsvinn minskas.  

* linjedragningen konstaterades inte förplikta redan under planering varande projekt, i praktiken Nothamnlägret.