Förbundens vårmöten 2020 skjuts upp

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

Information till medlemmarna att förbundens vårmöten 2020 skjuts upp

Förbundsstyrelsen har vid sitt möte 12.3.2020 beslutat att skjuta upp de redan sammankallade vårmötena, inga möten hålls lördagen den 21 mars på grund av skyddsåtgärder som en följd av coronavirusepidemin. Beslutet är i linje med de anvisningar THL och även scoutförbundet utfärdat.

Ett skilt inofficiellt online tillfälle för alla intresserade kommer att ordnas 21.3 där aktuella ärenden behandlas. Information följer inom kort.

Enligt stadgarna ska förbundens vårmöten ordnas inom mars-april. I situationer där det finns ett tvingande hinder ska man utvänta att hindret försvinner och sedan i normal ordning, stadgeenligt, sammankalla till möte när det är möjligt.

Förbundsstyrelsen väljer att invänta myndighetsbesked att resor och sammankomster åter är trygga och sammankallar därefter till vårmöten.

Denna information har postats till kårchefen. Samma information har publicerats på FiSSc:s webbsida och skickats per e-post till kårchef, programchef, uppdragschef, kårsekreterare och direkta medlemmar.

Enligt uppdrag

JONNA SAHALA
verksamhetsledare