Fanny Aaltonen och Antti-Jussi Virtanen är Årets scoutledare

2023 års scoutledarstipendier har tilldelats Fanny Aaltonen från Finlands Svenska Scouter och Antti-Jussi ”Antti” Virtanen från Lounais Suomen Partiopiiri. I scouterna har de båda ledarna bland annat lärt sig naturkännedom, samarbete och ledarkunskaper. Dessa kunskaper och en massa flera har de kunnat tillämpa också i det övriga livet. Stipendiet delas ut av Scoutstiftelsen.

Fanny Aaltonen är en idéspruta som vill sprida den glädje som finns i scouterna

Fanny Aaltonen är årets scoutledare
Fanny Aaltonen är Årets scoutledare 2023. Bild Eeva Helle

Scoutledaren Fanny Aaltonens bakgrund finns i den Borgåbaserade scoutkåren Sjöscoutorganisationen Fribytarna, där hon började scouta 2008 som grundskoleelev. Att Fanny blev scout var nästan en slump – hon följde helt enkelt med sina vänner som lockade henne med på ett scoutmöte.

– Vårt gäng var jättebra och det var lätt att engagera sig, även om jag inte hade börjat som vargunge med de andra.

26-åriga Fanny är en mångsidig scoutledare som har erfarenhet framför allt av att leda olika scoutgrupper, ordna evenemang som till exempel seglatser för scouter i olika åldrar, samt administration. Hon vill vara ett stöd för andra scouter och önskar att så många som möjligt skulle få möjlighet att komma med i scouterna.

Idag bor Fanny i Åbo och är verksam inte bara i sin hemkår utan även i Åbo KFUM:s Scouter Kamraterna där hon har startat ny vargungeverksamhet. Den återupplivade vargungeverksamheten är ett typiskt exempel på Fannys osjälviska sätt att arbeta för scoutingen.

Fanny beskrivs som en idéspruta som har energi för att utveckla scoutverksamheten. Med sitt exempel får hon scouterna runt omkring sig att delta i olika aktiviteter och utveckla scoutverksamheten så att den blir ännu bättre.

Stor roll i kommande sjölägret Nothamn VIII, 27.7-3.8.2023 

Fanny kommer också att ha en stor roll i det sommarläger som ordnas av Finlands Svenska Scouter inkommande sommar. I staben fungerar hon som ansvarig för lägrets marknadsföring och kommunikation.

Lägret NOTHAMN VIII är ett sjöbetonat läger som arrangeras 27.7-3.8.2023 i nordvästra Kimito. Lägret ordnas för åttonde gången nästa sommar och har för tillfället över 700 anmälda deltagare!

Antti-Jussi Virtanen tvekar inte att engagera sig

Antti-Jussi-Virtanen är Årets scoutledae 2023
Antti-Jussi-Virtanen är Årets scoutledae 2023. Bild från hemarkiv

Antti-Jussi Virtanen från Åbo är en 23-årig scoutledare och mångårig scout vars hemkår är Luvian Loukke. Antti-Jussi fick gnistan att börja scouta av sin mamma 2007.

– Först var jag tveksam. Min mamma uppmanade mig ändå att åtminstone en gång gå och kolla vad de sysslar med där i scouterna och på den vägen är det, ännu 16 år senare.

Antti-Jussi har haft många scoutuppdrag. För tillfället är han kårchef för scoutkåren Luvian Loukke. Han deltar aktivt i kårens verksamhet trots att han studerar hundra kilometer ifrån sin kår. Antti-Jussi är också medlem i Lounais Suomen Partiopiiris explorerscoutsektion och Porin Partiolaisten styrelse.

Antti-Jussi har genom sina många uppdrag visat att han är en aktiv scoutledare som har kompetens att agera i en mängd olika ledarroller. Han skyr inte ansvar, utan tar sig an saker som andra inte nödvändigtvis skulle våga göra.

Scouting är ett sätt att leva

Scoutingen har gett både Fanny och Antti-Jussi många livserfarenheter och båda beskriver scoutingen som ett sätt att leva och en riktlinje i livet.

För Fanny har de mest betydelsefulla lärdomarna varit projektlednings- och teamledningsförmåga som hon lärt sig genom scoutingen. Dessa kunskaper har också varit användbara i arbetslivet, eftersom Fanny arbetar som småbarnspedagog.

En höjdpunkt för Fanny i scouterna har varit en Treklöver-Gilwell kurs som kombinerade det som är viktigt för henne, det vill säga tvåspråkighet och segling. Scouting är inte längre bara en hobby för Fanny, utan hon beskriver scouting som en livsstil.

-För mig betyder scouting äventyr, lärande, vänner och möten. Scouting innebär inte bara en scoutkväll varje vecka, utan att vara tillsammans, utforska och inse”, säger Fanny.

Antti-Jussi beskriver att den viktigaste lärdomen med åren av scouting är fördjupad självkännedom. Scoutingen är på ett visst sätt en riktlinje i livet för Antti-Jussi. Scoutingen skapar också balans i hans liv med studier, arbete och andra fritidsintressen.

Scoutledarstipendiet Årets scoutledare

En gång om året delar Scoutstiftelsen ut ett stipendium till två unga aktiva scoutledare. Bidragsbeloppet är 1 000 euro och syftet är att öka den allmänna uppskattningen av det frivilliga arbete som utförs av unga scoutledare samt att betona verksamhetens stora samhälleliga betydelse. Pristagarna väljs bland de kandidater som nominerats av scoutdistrikten och FiSSc. Bidraget är tänkt att användas för mottagarens personliga scoututbildning i hemlandet eller utomlands.