Den sociala distanseringen i scouterna kan avslutas gradvis

Råd gällande scoutverksamhet

Då Finland nu stegvis lättar på begränsningsåtgärderna gällande coronaepidemin, kan den sociala distanseringen gällande scoutverksamheten småningom avslutas. Finlands Scouter följer statsrådets nyaste råd enligt vilka scoutverksamhet utan social distansering kan börja gradvis från och med medlet av maj. Gällande en del av verksamheten måste specialåtgärder tas.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna:

 • Enligt anvisningarna som gick ut 31.3 gäller social distansering inom scoutverksamheten under hela våren 2020.
 • Evenemang med max 10 deltagare, t.ex. ledarmöten, scoutgruppers terminsavslutningar samt talkon kan ordnas fr.o.m. 14.5.
 • Evenemang med max 50 deltagare, som t.ex. administrativa möten, dagsutflykter, seglatser, hajker och läger kan ordnas fr.o.m. 1.6. Speciell hänsyn bör tas gällande hygien och säkerhet (se nedan).
 • Scoutresor och seglatser utomlands görs för närvarande inte.
 • Scoutläger eller andra scoutevenemang, med över 50 deltagare, ordnas inte under sommaren 2020.
 • Anvisningarna gäller för alla evenemang, utbildningar och möten oberoende av om de ordnas av lokalföreningar, distriktsorganisationer eller förbund.

Anvisningarna är i kraft tillsvidare. Finlands Scouter följer ständigt med statsrådets och andra myndigheters anvisningar och uppdaterar sina anvisningar enligt behov.


Rekommendationer gällande sommarens scoutevenemang

I all verksamhet i sommar bör extra noggrannhet uppmärksammas gällande hygien och deltagarnas säkerhet.

Rekommendationer att beakta vid arrangerande av evenemang:

 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus.
 • Arrangera evenemang gärna först i juli-augusti, då vi igen har mera kunskap gällande epidemins framfart.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Delta i evenemang endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i evenemang. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare.
 • Försäkra er om speciellt god hygien under evenemanget. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!
 • Håll tillräckligt med avstånd mellan deltagare i all verksamhet.
 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera evenemanget på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före evenemanget.
 • Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla deltagare.
 • Minimera antalet besök av t.ex. varuleverantörer och vårdnadshavare på evenemanget. Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla eventuella besökare, för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem.
 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar. Till anmälningsblanketten i Kuksa kommer det att infogas en standardtext gällande koronaepidemin. Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

Scouting på distans är fortfarande ett utmärkt alternativ!

Även om vi gradvis kan återgå till den scoutverksamhet vi är vana vid, är scouting på distans fortfarande ett utmärkt sätt att upprätthålla kontakten till kårmedlemmarna och erbjuda meningsfull verksamhet för barn och unga. Alla scouter kommer eventuellt inte att kunna delta i verksamheten som vanligt och då ger scouting på distans dessa medlemmar en möjlighet att delta i verksamhet. Vi uppmuntrar kårerna att hitta alternativa och kreativa sätt att fortsätta scoutverksamheten virtuellt! Vi har samlat idéer för scouting på distans på här. Kårernas egna tips och idéer för scouting på distans kan du se på sociala medier med #scoutahemma, #distansscouting, #etäpartio.