Anmälan till Äventyrsveckan 2021 har nu öppnat

Anmälan till skolelevernas Äventyrsvecka 2021 har nu öppnat. Finlands Svenska Scouter bjuder in alla elever i årkurs 1–2 samt eftisar till att under hösten 2021 bekanta sig med scoutingens spännande värld.

Äventyrsveckan består av ett materialpaket som skolor och eftisar kan beställa kostnadsfritt. Barnen får under veckan prova på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen under ledning av sin lärare. Materialet består av  uppgifter kopplade till scouting som programmässigt fyller ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Men läraren väljer själva fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell som materialpaketet används.

Varje elev får ett eget kunskapskort med tillhörande klistermärken för veckans uppgifter. Lärarens handbok innehåller anvisningar till alla aktiviteter och tillhörande lekar. Materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden, vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Det är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag.

Sista dagen att anmäla sin grupp och därmed beställa materialpaketet är 29.8.2021. Ett bekräftelsemejl skickas till alla anmälda efter sista anmälningsdagen. Materialet postas sedan till de anmälda skolklasserna och eftisgrupperna i september.

Läs mer om kampanjen och anmälan här. 

Kuvassa partioseikkailun lintuhahmojaKampanjen Äventyrsveckan ordnas varje höst. År 2020 deltog 99 svenskspråkiga klasser/eftisgrupper med totalt 2681 barn i kampanjen.