1334 förskolebarn bekantar sig med scouting under Lilla Scoutveckan

Under våren pågår förskolekampanjen Lilla Scoutveckan. Förskolor har i början av året haft möjlighet att anmäla sig och därmed beställa kampanjens kostnadsfria material. Under Lilla Scoutveckan får barnen prova på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen under ledning av sin lärare. De olika aktiviteterna finns samlade i lärarens handbok, som innehåller anvisningar till alla uppgifter och lekar. Varje elev får också ett eget kunskapskort med tillhörande klistermärken för att rapportera de slutförda aktviteterna under veckan.

Kuvassa eskarikampanjan merkki

Mång förskolor genomför aktiviteterna den 19-15.4,  som också är den officiella Scoutveckan. Men skolan kan välja att genomföra aktiviteterna också senare under våren. Omkring 800 förskolegrupper deltar i kampanjen nationellt, varav 97 grupper är svenskspråkiga. Totalt kommer 1334 förskolebarn runtom i Finland få bekanta sig med scouting på svenska under våren.

Läs mer om kampanjen Lilla Scoutveckan här.