Du är här

Scouting är

Scoutingens målsättning är att möjliggöra den enskilda scoutens förutsättningar för att utvecklas som människa. Detta görs genom att låta scouten ta ansvar, samt genom att hjälpa till att hitta de verktyg som behövs för att speciellt barn och unga lär sig nya färdigheter och kunskaper. Inlärningsprocessen stöds av gemenskapen och vännerna inom scoutingen samt av stödet från vuxna ledare.

Scouting är små och stora äventyr som du kan uppleva med dina vänner. Verksamheten sker både ute och inne. En viktig del är gemenskapen och learning by doing som genomsyrar hela verksamheten. Det finns en plats för alla, du är välkommen som du är - också som vuxen.

Scoutverksamheten är världsomfattande och i hela världen finns 40 miljoner scouter i nästan alla världens länder. Verksamheten stöds av cirka 7 miljoner vuxna. Gemensamt för alla scouter världen över är grundprincipen, målsättningarna och visionen för verksamheten.

Grundtanken i scouterna är att varje människa ska ha möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning.

Story of a scout

Prova själv på scouting

Du kan prova på hur scouting ser ut, känns och smakar genom att följa Roverway-scoutevenemangets olika fyradagars stigar. Målet för varje stig är att erbjuda fostrande program som ger deltagarna erfarenheter och en känsla av delaktighet. Varje stig omfattar en naturupplevelse, en meditationsstund, ett serviceuppdrag och en bastu-upplevelse.

 

LAPPLAND: Pallas

Den här stigen var den mest populära bland de finländska roverscouterna. Under Pallas-stigen vandrar du i fjällen och hjälper till med renskötsel.cats.jpg

Till att börja med bekantar du dig med Lappland i SantaParks iskalla isgalleri och på Rovaniemis gator. Följande dag vandrar du bland Pallas fjäll. Inga problem om vädret är halvmulet eller t o m regnigt för på toppen tittar solen ofta fram mellan molnen och utsikten är fantastisk. Vid lägerelden får du uppleva oförglömliga stunder då solen sjunker allt lägre och reflekteras på fjällsluttningarna.

I serviceuppdraget får du hjälpa till med renskötseln genom att bland annat mata de hornbeklädda djuren och samla in foder för vintern. Det är samma uppgifter som rengårdens ägare sköter. De gör det abra alla dagar.

Förutom solen och renarna hör flamlax och plättar till stigens största läckerheter.

Foto: Akseli Silfver