Vi rekryterar en rörlig koordinator

Finlands Svenska Scouter stärker sitt kårstödsteam med en ny befattning som scoutkårerna i praktiken finansierar. Vi planerar att förlägga den ordinarie arbetsplatsen till Vasa. Arbetet är rörligt så ifall det här är ditt drömjobb men du finns någon annanstans så sök i alla fall!

Stöd och lösningar för frivilliga, inspirera till engagemang för barn och unga, sätta igång ny verksamhet och hjälpa till att utveckla etablerad, marknadsföring och kampanjer på torg och i salar, aktiv problemlösning runtom i landet – låter det som något som du går i gång på?

Vi söker en kårstödskoordinator för att arbeta med rekrytering och medlemsvärvning, allt från små familjescouter till scoutingens målgrupp 7–22 åringar och vuxna.

Det här är arbetet för dig som tillsammans med förtroendevalda vill och kan arbeta för att få med fler i scoutverksamheten Vi tror att scoutingen är en hobby som ger ovärderliga färdigheter och upplevelser för alla som är intresserade av att vara tillsammans med andra, lära sig nytt och röra sig i naturen. Du bidrar mångsidigt i allt som berör kårernas vardag, från planering till förverkligande och stärker vår förmåga att synliggöra och utnyttja kampanjer effektivt. Kom med och jobba för att scouting på svenska ska ha en stark framtid.

Anställningen är fortlöpande och omfattar heltid, till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Arbetet förutsätter mycket kvällsmöten och veckoslutsarbete tillsammans med frivilliga i förbundet och med de lokala scoutkårerna runtom i landet. Beredskap att resa är en förutsättning för att sköta arbetet, vi tror att resdagarna blir många under året.

Till arbetsuppgifterna hör att i samarbete med förbundets frivilliga och anställda utveckla våra metoder och verktyg för att både ta med och stöda vuxna i scouterna.

Du sparrar scoutkårer som en del av vårt kårstödsteam och i nära samarbete med styrelsens ansvariga för tillväxt/kårstöd.

Vi söker dig som:

  • har goda kommunikationsfärdigheter
  • har samarbets-och sociala färdigheter
  • är bra på att planera och resursera din egen tid och energi
  • är bra på projekt- och kampanjarbete
  • behärskar tekniska hjälpmedel
  • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
  • är kreativ
  • har utmärkta kunskaper i svenska och har förutsättningar att arbeta även på finska
  • har erfarenhet av frivilligarbete

Ansökan skickas till

Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV senast 3.1.2020 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och makuleras efter att processen är slutförd.

Kontaktinformation

Verksamhetsledare Jonna Sahala, m. 050 3535 037, besvarar frågor dagtid.

 

Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen.  Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar. Learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.