Utfärdsutrustning för barn

Skulle ditt barn vilja fara på utfärd eller läger men utrustningen saknas? Finns det i din grupp barn som inte har möjlighet att skaffa behövlig utfärdsutrustning?

Med stöd av Åbo senaps kampanj förra hösten kombinerat med stöd ur president Sauli Niinistös valmansförenings medel har Finlands Scouter införskaffat utrustningspaket för barn. Paketet innehåller en 50 liters ryggsäck, utekläder, ett liggunderlag och en sovsäck. Kampanjen förverkligas i samarbete med Scandinavian Outdoor.

Utrustningspaketen utlyses att sökas åt 7-15 åriga scouter som av sociala eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att skaffa dem själv och paketen beviljas på basen av ansökan. Ansökningstid 1-24.3.2019.

Närmare information och ansökningslänk finns fr.o.m. 1.3 på adressen www.partio.fi/varustepaketti

Bild Eeva Helle