Styrelsen har genomfört en omorganisering av kansliet

Finlands Svenska Scouters förbundsstyrelse har genomfört en omorganisering av förbundskansliet för att effektivisera och omstrukturera arbetskraften och resurserna på kansliet. Omorganiseringen görs med grund i ekonomiska- och produktionsorsaker samt orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet. 

Omorganiseringen leder till två färre tjänster och en helt ny tjänst på förbundskansliet, samt till nya befattningsbeskrivningar för ett flertal anställda. 

Styrelsens beslut till förändringen grundar sig i att kansliets ansvarsfördelning och förbundets organisationsstruktur inte motsvarar varandra. Flera av förbundets anställda har tidigare haft ansvar för enskilda grupper eller större helheter, och befattningarna har inte varit i enlighet med de verksamhetsområden som specificeras i förbundets organisationskarta.

Målet med omorganiseringen är att förbundets alla verksamhetsområden har ansvariga anställda och att förbundet kan satsa på marknadsföring och kommunikation för att bättre nå målgruppen.

Efter omorganiseringen motsvarar förbundskansliets organisation det övriga förbundets organisation. Detta ska leda till ett smidigare samarbete och mer effektiva arbetssätt mellan förbundsstyrelsen, förtroendevalda och anställda.

På frågor om omorganiseringen svarar scoutchef Laura Nieminen-Eriksson, 
tel. 040 8415915
laura.nieminen@scout.fi

Hallitus on uudistanut toimiston organisaation

Finlands Svenska Scouter ry:n hallitus on toteuttanut liiton toimiston organisaatiouudistuksen tavoitteena virtaviivaistaa ja uudistaa toimiston tehtävät. Uudelleenorganisoinnit ja toiminnan uudelleen järjestelyt tehdään taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella.

Organisaatiouudistuksen seurauksena kaksi tehtävää poistuu ja tilalle perustetaan yksi uusi tehtävä. Sen lisäksi useiden työntekijöiden toimenkuvat muuttuvat.

Hallituksen tekemät päätökset ja muutoksen toteuttaminen perustuu siihen, että toimiston tehtävät ja liiton organisaatiorakenne eivät vastaa toisiaan. Useat liiton työntekijöistä ovat aiemmin vastanneet yksittäisistä ryhmistä tai suuremmista kokonaisuuksista, eivätkä heidän toimenkuvansa ole vastanneet liiton organisaatiokaaviossa määriteltyjä toiminta-alueita.

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla liiton toiminta-alueilla on oma vastuutyöntekijä ja liitto pystyy panostamaan markkinointiin ja viestintään tavoittaakseen paremmin kohderyhmänsä.

Uudelleenorganisoinnin jälkeen liiton toimiston organisaatio vastaa muun liiton organisaatiota. Tavoitteena on sujuva ja tehokas yhteistyö liiton hallituksen, vapaaehtoisten ja työntekijöiden välillä.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa hallituksen puheenjohtaja Laura Nieminen-Eriksson,
tel. 040 8415915
laura.nieminen@scout.fi