Nytt scoutmärke med Mumintema för de yngsta åldersgrupperna


Finlands Scouter och FiSSc deltar i John Nurminens stiftelses och Moomin Characters kampanj #VÅRTHAV.  Kampanjen pågår året ut och dess syfte är att informera om hur man kan hjälpa Östersjön.

Finlands Scouters sjöscoutgrupp har framställt ett programpaket med Östersjötema för vargungar, äventyrs- och spejarscouter. Med aktiviteterna önskar man öka barns och ungas medvetenhet gällande Östersjön, samt ge tips om hur man kan skydda havet.  Genom att utföra olika aktiviteter får scouterna ett kampanjmärke med Muminmotiv och hashtagen MEIDÄNMERI. Märket kan köpas på Scandinavian Outdoor till årets slut.

Anvisningar för hur man utför uppgifterna finns här.

”Östersjön är vårt enda hav och det är mycket viktigt att återbörda dess välmående. Eftersom vi har gemensamma värderingar gällande bevarandet av unik natur kändes det viktigt för oss att delta i kampanjen. Vi scouter kan vara vägvisare och sprida information om Östersjöns situation”, säger Kirsi Honkasalo från Finlands Scouters sjöscoutgrupp.

Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade hav och det värsta miljöproblemet är övergödning. Även om närsaltsutsläppen minskat på senare tid märks övergödningen genom blågröna algblomningar, grumligt vatten och syresvinn nära havsbotten. Klimatförändringarna förvärrar ytterligare övergödningen. I John Nurminen stiftelsens olika projekt för att rädda Östersjön påverkar man Östersjöns välmående genom att minska på belastande faktorer och miljörisker.

Syftet med den internationella kampanjen #VÅRTHAV är att öka kunskapen om Östersjön och samla medel till John Nurminens stiftelse. I kampanjen deltar runt 100 samarbetsparter som bland annat donerar en del av de intäkter som förtjänats genom försäljning av kampanjprodukter. Scouterna deltar inte i själva medelsinsamlingen utan gör aktiviteterna för #VÅRTHAV märket och ökar på det sättet medvetenheten om Östersjön.

Samarbetet offentliggjordes på Båtmässan 7.2.2020.

På svenska är kampanjens namn #VÅRTHAV, på finska #MEIDÄNMERI och på engelska #OURSEA
Mer info:
Meidänmeri.fi

 

Bilden ovanför: Kimmo Hakkarainen