FiSSc anställer en koordinator för medlemsutveckling

Finlands Svenska Scouter stärker sitt kårstödsteam med en koordinator för medlemsutveckling. Är du en idérik, praktiskt lagd och social person med läggning för att handleda och inspirera frivilliga i deras arbete i scoutkårerna? Kom med och jobba för att scouting på svenska ska ha en stark framtid!

Vi vill möjliggöra scouting för fler barn och unga, starta upp nya former av verksamhet och arbeta för ökad mångfald. Vi gör kampanjer för att få med fler vuxna, vi hjälper nya att komma in i scoutverksamheten, vi grundar nya kårer och hjälper de existerande att utveckla sin verksamhet – vill du vara med i detta arbete?

Vi erbjuder idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga. Du arbetar i ett team med vår kårstödskoordinator och ett antal frivilliga som arbetar med konkret stöd till scoutkårer. Dessutom har du sju andra sakkunniga kolleger på vårt kansli som backar upp arbetet och en förtroendemannaorganisation bestående av tiotals frivilliga.

Det här är arbetet för dig som vill och kan arbeta för att möjliggöra scouting för fler och hjälpa oss att bredda bilden av vad scoutverksamhet är. Vi tror att scoutingen är en hobby som ger goda färdigheter och upplevelser för alla, såväl barn och unga som vuxna.

Anställningen omfattar heltid, till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Arbetet sker även på kvällstid och veckoslut tillsammans med frivilliga i förbundet och i de lokala scoutkårerna. Beredskap att resa är en förutsättning för att sköta arbetet. Arbetet har inte en anvisad fast arbetsplats.

VI SÖKER DIG SOM:

  • är bra på projekt- och kampanjarbete
  • har samarbets-/sociala färdigheter
  • är bra på att planera och resursera din egen tid och energi
  • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
  • är kreativ
  • har utmärkta kunskaper i svenska och god muntlig finska
  • har erfarenhet av frivilligarbete

ANSÖKAN SKICKAS TILL

Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV senast 6.12.2021 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och makuleras efter att processen är slutförd.

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetsledare Jonna Sahala besvarar frågor dagtid, tfn 050 3535 037

FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F.
Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen och Finlands största ungdomsorganisation. Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.