Finlands Svenska Scouter tar steg mot klimatneutral scouting

Att respektera andra, att älska naturen och skydda miljön, samt att känna sitt ansvar och vara aktiv är alla delar av scoutidealen. Dessa är inte grund bara för scoutingens värderingar, de finns också bland värderingarna för hållbarhet och hållbar utveckling.

Att vi scouter engagerar oss i att göra vår värld bättre är en av grunderna i scoutrörelsen och att värna om miljön och vår omgivning är högaktuella frågor idag.

FiSSc har under flera år jobbat med hållbarhetsfrågor och ett av förbundets målsättningar gällande hållbarhet är att också scoutingen ska vara klimatneutral år 2030. För att uppnå detta mål krävs att vi fortsätter göra medvetna miljöval. Ett sätt att minska vår miljöpåverkan är att se över våra kostaltternativ – det är av stor betydelse för miljön hurdan mat vi väljer att äta.

Mer vegetarisk kost

Som en åtgärd för att minska FiSSc:s miljöpåverkan har FiSSc:s styrelse beslutat att från och med 1.1.2023 övergå till att öka andelen lakto-ovo-vegetarisk kost på FiSSc:s evenemang. Beslutet baserar sig på ett uttalande som presenterades av styrelsen och antogs av höstmötet 20 oktober 2022.

Från och med nästa år kommer FiSSc att på korta evenemang (max två nätter) och möten huvudsakligen servera lakto-ovo-vegetarisk kost. Viltkött samt fisk kan också serveras. Den fisk som serveras ska vara märkt som ”bra val” eller ”grön” i WWF:s fiskguide.

På längre evenemang (3 eller flera nätter) kommer endera lunchen eller middagen att bestå av lakto-ovo-vegetarisk kost. Fisken ska också på dessa evenemang vara märkt som bra val” eller ”grön” i WWF:s fiskguide. Det kött som serveras ska vara inhemskt och i mån av möjlighet också närproducerat. Då det är möjligt är inhemska råvaror alltid att föredra framom utländska.

För att underlätta matinköpen inför evenemang kommer FiSSc att ta fram en inköpsanvisning. Anvisningen kan användas både av kårer som känner att de vill ha tips och råd och av de matansvariga på FiSSc:s evenemang. En webbaserad receptbank där man enkelt kan hitta lättlagade och goda lakto-ovo-vegetariska recept kommer också att skapas inom kort. Receptbanken uppdateras regelbundet med nya recept.

Här kan du läsa Finlands Svenska Scouters styrelses beslut och uttalandet som gjordes på höstmötet 20 oktober 2022 gällande kost på förbundets evenemang.

Har du frågor gällande FiSSc:s hållbarhet och de nya kostvalen? Kontakta oss på adressen fissc_styrelsen(at)kuksa.partio.fi så berättar vi gärna mer om hur vi resonerat kring frågan.