Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna är en samlande kår för scouter i de svenskspråkiga frikyrkorna i Finland och är därför geografiskt utspridd på flera orter. Just nu har vi aktiva avdelningar på följande orter:

Bakgrundsorganisationer till kåren är FMU (Föreningen Missionskyrkans Ungdom) och FSB (Finlands svenska baptistsamfund).Medlemsansökan