FiSSc: UteGrundkurs – beställningskurs för PNKB, JFS och Brobyggarna

UteGrundkursen är en häftig kurs där du lär dig att klara dig och ha roligt utomhus. Vi sover i tältkåtor med öppeneld, övar på att göra upp och laga mat över öppen eld. Du får en massa bra tipspå hur det lönar sig att hugga klabbar, hålla skorna torra och humöretuppe. 

Denna kurs är enbeställningskurs för Jakobstads Flickscouter, Pedersörenejdens Korsbärare och Scoutkåren Brobyggarna.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter och äldre (samt äventyrsscouter från Jakobstads Flickscouter). Det är bra om du tidigare har övernattat utomhus.

Plats: kursen ordnas i en skog i Österbotten (I jakobstad-Kronoby-trakten). Närmare info kommer inom kort.

Deltagaravgift: 25 € 

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 23.2.
(För minderåriga deltagare görs anmälan av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) Observera att anmälningen inte ännu garanterar dig en plats på kursen. Efter sista anmälningsdag avgörs vilka som ryms med, ifall det kommit fler anmälningar än vad det finns plats för på kursen.)

Kontaktpersoner:
FiSSc:s programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081
Emma Portman (Jakobstads Flickscouter): 0505267727 / emmasundsten@gmail.com
Christoffer Dahlin (Pedersörenejdens Korsbärare): 0504690920 / dahlincbg@gmail.com
Sara Libäck-Sandin (Scoutkåren Brobyggarna): 0405069730 / sara.liback@gmail.com


Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang