FiSSc: Talkoläger på Kåtan (FSFSF)

Till vår glädje har Kåtan haft fler besökare än pålänge det senaste året. Nu är det dags att rusta för nästa säsong. Vi röjerskog, bygger om kökstrappan, tömmer dass inför sommarsäsongen och reparerarannat som behöver fixas. Deltagare på talkolägret får åtminstone delvis ersatt sina resor, då deltagare i mån av möjlighet samåker. Det finns ett begränsat antal platserför lägret (ca 10 personer). Anmälningar senast 15.4

Målgrupp: Roverscouter, äldre ledare

Plats: Kåtan, Muonio

Hur tar vi oss dit: Vi samåker i mån av möjlighet, deltagare ansvarar för att arrangera sin egen resa, men kan få hjälp med koordinering av skjutsar.

Hur sover vi: Inomhus eller ute i eget tält. Det väljer du själv.

Kostnad: Deltagande är gratis. Du kan ansöka om ersättning för dina resor.

Anmälning senast 15.4

Kontaktperson: Förbundskoordinator Frida Lundberg frida.lundberg@scout.fi / 050 443 4862

Information om tillgänglighet: Kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg frida.lundberg@scout.fi / 050 443 4862 i frågor som gäller evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.