FiSSc: Spejardagar

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya färdigheter tillsammans med andra i samma ålder. Under spejardagarna 2023 är välmående ett centralt tema på spejardagarna. 

Samla ihop din patrull och andra scoutkompisar och kom och testa på nya saker. Eller kom ensam; hem från evenemanget åker du garanterat med många nya vänskaper!

Spejardagarna är öppna också för ungdomar i 12-15 års åldern som inte ännu är scouter.

Mer ingående info om spejardagarna

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter och kompisdeltagare i åldern 12-15.

Plats: Spejardagarna ordnas på Ahtela i Sagu

Hur tar vi oss dit: FiSSc kommer att boka en eller flera bussar; åtminstone en från Kuppis i Åbo; ifall behovet är stort också en från Nyland. Den exakta rutten klarnar då anmälningsläget klarnar och vi vet varifrån deltagarna kommer.
De som åker med bussen betalar en bussavgift på 15 €.

Hur sover vi: Vi sover inomhus i lägercentrets inkvarteringsbyggnader i sovsalar. 

Deltagaravgift: 40€ (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från bussen/Ahtela; självrisk 15€, max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. (Anmälan görs av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) Observera att anmälningen inte ännu garanterar dig en plats på evenemanget. Efter sista anmälningsdag avgörs vilka som ryms med, ifall det kommit fler anmälningar än vad det finns plats för på evenemanget.)

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Tapahtuma, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang