FiSSc: Sekondkurs – teoridel

Sekondkursen är en relativt ny utbildning som placerar sig mellan båtförarkursen och skepparkurs 1 på skepparutbildningsstigen. Kursen ersätter alltså den tidigare skärgårdsskepparkursen. På kursen får du fördjupa dina kunskaper i navigation, båthantering och skepparskap. 

Detta är kursens teoridel. Kursen består också av en praktikdel som ordnas i kåren (eller grannkåren). 

OBS! Informationen om denna kurs är felaktig i Evenemangskatalogen, där det står att kursen är digital och kostar 15€. Kursen är iNTE digital, och kostar därmed mer.

Kursen ordnas samtidigt och på samma plats som Båtförarkursen.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Explorerscouter, roverscouter och ledare som innehar övningscertifikat.

Plats: Kursen ordnas på Ahtela lägercentrum i Sagu.

Hur tar vi oss dit: Deltagare kan gärna anlända redan på fredag, till exempel med de abonnerade bussarna från Helsingfors och från Åbo (tillsammans med Båtförarkursen). Själva kursen är lördag-söndag, och det är också ok att anlända på lördag morgon (då antingen med bil eller med kollektivtrafik till Sagu och sen skjuts därifrån sista biten). Hem på söndag kan deltagarna ta sig med den abonnerade bussen.

Hur sover vi: Vi sover inomhus i Ahtelas inkvarteringsstugor

Deltagaravgift: 40€ (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från bussen; självrisk 15€, max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. --> Anmälningstiden förlängd till 15.2. Det finns ett begränsat antal platser som delas ut i anmälningsordning. (För minderåriga deltagare görs anmälan av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang