FiSSc: Scoutledarträff, norra Österbotten PNKBs kårlokal (Jakobstad)

Scoutledarträffen är din chans att träffa och prata med ledare från andra kårer, få aktuell info och diskutera vad som är på gång i förbundet och ha trevligt tillsammans. 

Du kan delta i vilken av scoutledarträffarna som helst, t.ex. om du bor/vistas på en annan ort än den som är närmast din hemkår.  

Ju fler deltagare desto roligare! Ta med din ledarkompis och kom på träffen. 

Plats: Norra Österbotten, PNKBs kårlokal i Jakobstad
Tid: 22.4, kl.10-14
Målgrupp: explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och äldre ledare
Pris: 0€ (reseunderstöd betalas inte)
Kontakt: koordinator Emma Portman (emma.portman@scout.fi / 0447493179)
Sista anmälningsdag: 15.4

Information om tillgänglighet: 
Kontakta koordinatorn Emma i frågor gällande träffens tillgänglighet (trivsel, mat, hygien, att röra sig, vila).