FiSSc: Psykiska första hjälpen 1

Psykiska första hjälpen kurserna strävar efter att öka kunskaperna om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och om hur man bemöter personer som mår dåligt mentalt.

Denna kurs är Psykiska första hjälpen 1 - en kurs som ger dig information om psykiskt välbefinnande och vilka faktorer som påverkar det och du får verktyg att arbeta för en bättre psykisk hälsa hos dig själv och personer du möter.

Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept. 

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter (18 år fyllda) och ledare

Plats: Kursen ordnas i Grankulla i Nyland.

Deltagaravgift: 60€ (i avgiften ingår boken och intyget) (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från kursen; självrisk 15€, max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. --> Anmälningstiden förlängd till 31.1. Begränsat antal platser som delas ut i anmälningsordning. 


Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.