FiSSc: Navigatortalko – INHIBERAT

Talkot är tyvärr inhiberat.

Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper i båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. Under ett talko vistas du vid s/y Navigator, utför båtunderhåll av alla de slag och lär dig om arbetet innan en sjösättning. Vi rekommenderar att du deltar i ett talko om du planerar att delta i en seglats med s/y Navigator under sommaren 2021 (som deltagare, vice skeppar eller skeppare). 

Målgrupp: Explorerscouter och äldre.

Deltagaravgift: 0€ (Deltagarnas resor ersätts.)

Plats: Vi håller till på det båtvarv i Lovisa där Navigator finns.

Hur tar vi oss dit och därifrån: Vi koordinerar skjutsar sinsemellan.

Hur sover vi: Alla sover hemma; det är möjligt att delta i talkot endera dagen eller båda dagarna, men alla åker hem till natten.


Tillgänglighet: ett Navigatortalko innebär fysiskt arbete och en del klättrande och klängande och många arbetsmoment innebär damm eller starka odörer. Utmaningar kan motverkas genom att ta en paus utomhus. Toalett och rinnande vatten finns på området. Deltagarnas allergier och dieter tas i beaktande vid planeringen av talkomaten.  

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.


Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:

- koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- talkot arrangeras i det stora och öppna utrymme där Navigator förvaras.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.Kursen arrangeras i samråd med SFV