FiSSc: höstsemi för alla förtroendevalda

Välkommen med på FiSSc Höstsemi 24-25.8.2024!

Höstsemi samlar alla FiSSc förtroendevalda och anställda till ett gemensamt veckoslut. Du får träffa dina egna gruppmedlemmar, andra förtroendevalda och kansliet. Vi tar en mellancheck för verksamhetsåret och blickar framåt mot hösten. Vi bygger gemenskap, inspireras, får viktig information, jobbar och har roligt tillsammans. 

Tidpunkt: lördag 24.8 kl. 11 till söndag 25.8 ca kl. 14/15

Plats: Helsingfors, Scoutstationen 

Målgrupp: alla förtroendevalda och anställda i FiSSc

Hur tar vi oss dit: Deltagarna ordnar egen transport till och från evenemangsplatsen, men får vid behov koordineringshjälp från kansliet. 

Behöver du övernattning? För deltagare som kommer långväga ifrån och behöver logi ordnas övernattning.

Deltagaravgift: 0€

Kontaktperson: koordinatorn med ansvar för kompetensutveckling Andrea Hynynen 0505405083 / andrea.hynynen [at] scout.fi


Preliminärt program (kan justeras)

Lördag, start kl 11

- Välkommen och aktuellt

- Rekryteringen av förtroendevalda för 2025: anvisningar, gruppens ansvar, tidtabell, processer

- Hållbarhetsåtgärder

- Verksamhetsplanering för 2025

- Händelsekalendern 2025 - nya evenemangs-/kursplanering och -arrangemang

- Kvällsprogram

Söndag

- verksamhetsområdesträffar

- gruppmöten


Höstsemit ordnas i samarbetet med Svenska Folkskolans Vänner

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Kokoukset, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka, Digitaalinen saavutettavuus, Hygienia, Liikkuminen

Läs mer om tillgänglighet på evenemang