FiSSc: Gruppledarutbildning för explorerscouter, Åbo 18.11.2023 – 19.11.2023

Gruppledarutbildningen är en inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter. Tanken är att du får en möjlighet att pröva på bl.a. scoutmetoden i teori och praktik och utvecklas som ledare. Kursveckoslutet ger en bra grund och verktyg för att leda en scoutgrupp. Dessutom får du chansen att träffa explorerscouter från andra kårer.

Kursen passar både för dig som redan fungerar som patrulledare eller för dig som är intresserad av att leda en scoutgrupp. Inga förhandskunskaper krävs. Utbildningen består av kursveckoslutet och en praktikdel som görs i kåren. Efter att du genomfört båda delarna av gruppledarutbildningen kan du få en kurs för utbildningen i gymnasiet eller i yrkesskolan.

Information om tillgänglighet: Kontakta utbildnings-koordinatorn Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi /   050 430 3243 i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:

- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang